Christus Centraal Zwolle is een evangelisch-charismatisch.
Wij zijn een gemeente waar lofprijzing en aanbidding een belangrijke plaats inneemt in onze samenkomst,
waarin wij Gods Geest de ruimte geven.
waarin wij onze partners mogelijkheden bieden om te groeien.
gaven en talenten te ontdekken , samen optrekken.

Voorgangersechtpaar Emo & Ata