Anbi Informatie

Algemene gegevens

De naam van de instelling: Christus Centraal Zwolle.
Het RSIN / fiscaal nummer: 819477692
Het postadres: Zeebies 31, 8043 LM Zwolle

Beschrijving doelstelling ANBI
Christus Centraal Zwolle is een kerkgenootschap: De kerk heeft ten doel de God van Israël in gehoorzaamheid en liefde te aanbidden en te eren. Het goede nieuws van het evangelie van bevrijding en verlossing van Jezus Christus bekend te maken en het Woord van God te onderwijzen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor het beleidsplan zie Beleidsplan CCZ.

Het bestuur van de ANBI
Het Bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de volgende personen (gezamenlijk bevoegd): Opziener Voorzitter: Armand van der Hoff ; Penningmeester: Tim van der Hoff; Opziener: Semual Enus Elisa (Emo) Rahajaän. Emo Rahajaan is de voorganger van de gemeente. Samen met zijn vrouw en 1 oudstenechtpaar wordt het leiderschap van de gemeente gevormd.

Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid zie Beloningsbeleid CCZ.

Actueel verslag van activiteiten:
Elke zondag van de maand wordt er een kerkdienst gehouden, bestaande uit een zangdienst en gesproken woord. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een maaltijd. Voor kinderen, tieners en jeugd zijn er aparte diensten.
Wekelijks wordt er op de woensdagavond een bidstond of een bijbelstudie gehouden, met uitzondering van de schoolvakanties.

Jaarlijks hebben wij een retraite te met alle partners/leden van de gemeente. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een gezamenlijk weekend of een dagje uit.

Voor een actueel overzicht van onze activiteiten zie de agenda op deze website.

Financiële verantwoording
Voor het financiële verslag met toelichting over boekjaar 2014 zie Bekijk Financiën 2014.
Voor de begroting en toelichting voor het boekjaar 2015,  bekijk Begroting 2015.