Is er bewijs dat God bestaat?

God is Geest zegt de Bijbel.

Je kunt hem dus niet met je ogen zien. Toch is er bewijs dat Hij bestaat.

Hij laat zichzelf namelijk zien in de wereld om ons heen. Deze is zo vernuftig samen gesteld dat er wel een Schepper moet zijn.

De geleerden beginnen nu pas te ontdekken hoe het zit met het menselijk DNA. Onze ogen zijn prachtige instrument die kunnen scherpstellen als een camera en zelfs diepte zien. Daar zit een ontwerp achter.

De planeten en sterren draaien al duizenden jaren in exact dezelfde baan om elkaar heen volgens een vast patroon. Er is een grote verscheidenheid aan vogels planten, bloemen en dieren. Er zit grote schoonheid in alles wat we om ons heen zien in de natuur.

Dit alles maakt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat alles er is omdat vroeger een grote knal is geweest. Het is kortweg te bijzonder en ingewikkeld om zomaar te zijn ontstaan. Maar als er geen God is moet je wel met een verklaring komen waarom alles er is.

En dan nog : waar komt het leven vandaan? Waarom ademen en bewegen we ?

Er is nog een andere manier waarop God zich heeft laten zien in deze wereld. Hij heeft zich laten zien in Jezus Christus.

Jezus wandelde op het water, sprak tot een storm die daardoor weer ging liggen. Hij genas zieken en heeft zelfs doden opgewekt. God liet daarin zien dat Hij er is en de wonderen die Jezus deed zijn een teken zodat mensen in Jezus zouden geloven.

Alleen God kan de natuurwetten die Hij zelf gemaakt heeft even buiten werking stellen.