Onze visie

Wie zijn wij?

Als gemeente vinden we belangrijk:

  • Passie voor aanbidding van God, die we willen aanbidden in geest en in waarheid.
  • Liefde voor God’s Woord, de Bijbel, de waarheid die ons vrijmaakt.

Als gemeente zijn we een geestelijk thuis. Speciaal voor mensen die geen geestelijk thuis hebben. Dit houdt in:  gastvrijheid en een warm welkom voor mensen die op zoek zijn.

Kinderen nemen bij ons een belangrijke plaats in. We zetten ons in om de kinderen een eigen plek te bieden waar ze kunnen komen en mogen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus.

We zien onszelf als onderdeel van een groter geheel, het lichaam van Christus, de gemeente. Zowel in Zwolle, landelijk als wereldwijd. We hebben goede contacten met andere gemeenten in Zwolle en dienen landenlijk met ons aanbiddingsteam (Emo and Friends) onder andere op conferenties.  We zijn verbonden aan Friends for Ministries, een landelijk netwerk voor gemeenteleiders.

We geloven dat God zijn volgelingen wil leren om gevers te zijn en Hem te vertrouwen in voorzieningen. Wij zijn daarom een gevende gemeente. Wij zijn financieel betrokken bij diverse projecten. Enkele projecten die wij ondersteunen zijn een ouderen project in Indonesië, straatkinderen in Roemenië en een nieuw testamentische gemeente in Tel Aviv.

Ook zien we dat God een plan heeft met het volk en de natie van Israël, zodat we een positieve houding ten opzichte van hen hebben.

Wat geloven wij?

Het goede nieuws:

  • Jezus is gekomen en heeft in onze plaats het oordeel over onze zonden/schuld op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis.
  • Door bekering en geloof in wat Jezus gedaan heeft ontvangen we vergeving van God en worden we opnieuw geboren.
  • Volgend op bekering is waterdoop (door onderdompeling) in de naam van Jezus en ook de doop met de Heilige Geest.
  • We geloven dat genezing en bevrijding ook voor vandaag zijn.
  • We geloven dat Jezus zichtbaar zal terugkomen met grote macht en heerlijkheid om zijn koningschap over de aarde op zich te nemen.

Wat zien wij graag?

  • Eerlijkheid, transparantie, onderlinge aanvaarding, eenvoud en er voor elkaar zijn.
  • Omkijken naar armen en zwakken. We verzamelen als gemeente maandelijks boodschappen in voor mensen die het financieel moeilijk hebben.
  • Dat mensen groeien in hun geloof en ook echte volgelingen van Jezus worden, zodat Jezus ook zichtbaar gaat worden door ons heen naar de mensen in onze omgeving.