“1 Korinthiërs 1 vers 18” – Armand van der Hoff 15-sep