“Compassie zoals Jezus sprak in Mattheus 25:40” – Carin van Essen 12-mei