Wie is God?

God is de Schepper van hemel en aarde.

Hij is de God van de Bijbel en de God van Israël.

Je kunt hem leren kennen ! Hij is zichtbaar geworden in de persoon van Jezus, want hij heeft gezegd : ” Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.

Als je dus goed naar het leven van Jezus kijkt, zie je wie God is. En dat is geweldig ! Want Jezus Christus is de meest volmaakte en liefdevolle en rechtvaardige persoon die ooit op aarde rondgewandeld heeft. En als hij het beeld van God is, dan is God geweldig !

God is liefde. Dat is wat de Bijbel zegt.

Hij heeft zijn liefde bewezen aan ons. 

Want er staat geschreven: “Hierin is de liefde van God naar ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.”

Om dit te kunnen begrijpen moeten we weten dat de mensheid een probleem heeft. De Bijbel noemt het zonde, wetteloosheid of ongerechtigheid. Dit zit in ieder mens. Zo was de mens van het begin niet gemaakt door God, maar door misleiding is de mens gevallen in een staat waarin leugen, misbruik, ziekte, geweld en de dood zijn binnengekomen.

Maar God had een plan : Jezus !

Door ons te bekeren en te geloven in Hem doet God iets in ons waardoor we van binnen helemaal nieuw worden en we Hem leren kennen omdat Hij door zijn geest in ons komt wonen. Dit is wat een christen worden betekent: God leren kennen en een kind van Hem worden.