CCZ Kids

Kinderen nemen bij ons een belangrijke plaats in. We zetten ons in om de kinderen een eigen plek te bieden waar ze kunnen komen en mogen gaan groeien in een persoonlijke relatie met Jezus.

Wekelijks wordt er kinderwerk georganiseerd. De kinderen van 2 t/m 5 jaar oud mogen bij de Yadah Juicht groep spelen, creatief bezig zijn, ontwikkelen en luisteren naar Bijbelverhalen. De kinderen van 6 t/m 12 jaar oud zijn bij de Zamar Zingt groep bezig met het leren kennen van Jezus op een creatieve en interactieve manier. De methodes ‘Parel’ en ‘Peuterlessen’ van Timoteüs kinderwerk worden gebruikt. Af en toe wordt er ook opvang voor de baby’s (0 tot 2 jaar oud) georganiseerd.