Geven

De grootste gever is God de Vader zelf, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft! Door te geven ondersteunt u niet alleen de gemeente, maar ook de zendingsprojecten die we financieel helpen.

Persoonsgegevens

We zijn je voornaam nodig, zou je deze in willen vullen?
We zijn je achternaam nodig, zou je deze in willen vullen?
We zijn je e-mailadres nodig, zou je deze in willen vullen?

ANBI status

Christus Centraal Zwolle is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.