Onze diensten

Mocht je niet naar de dienst kunnen komen, we verzorgen elke zondag om 15.00 uur een online dienst die hier te zien is. Zo kun je toch live de dienst volgen.

In de gemeente wordt Gods aanwezigheid gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal. De dienst staat onder leiding van een van de oudsten. Het zingen gebeurt onder leiding van het aanbiddingsteam, dat wordt aangevoerd door een van de zangleiders. De prediking wordt verzorgd door een van onze eigen sprekers of door een gastspreker.

Praktische informatie

  • Locatie: Gebouw De Samenhof aan de Burg. Drijbersingel 15 in Zwolle.
  • Dienst is van 15.00 tot 17.00 uur.
  • De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Na de dienst hebben wij een maaltijd en er is tijd om elkaar te ontmoeten.

Volgende dienst

zondag 28 juli

  • Samenkomst (spreker: Emo Rahajaan)
  • Begin dienst: 15:00
  • Burg. Drijbersingel 15, Zwolle (Gebouw De Samenhof)